Finansielle holdingselskaper

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04479: Finansielle holdingselskaper. Balanse (mill. kr) (1994 - 2016)
04480: Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (1994 - 2016)
05164: Finansielle holdingselskaper. Verdipapirer og disponert utlån (mill. kr) (1996 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken