Finansinstitusjoner (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03956: Finansinstitusjoner. Nøkkeltall (mill. kr) (1997K1 - 2011K4)
03958: Finansinstitusjoner. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (1997K1 - 2011K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken