Fag- og forskingsbibliotek

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10869: Nedlastingar og utlån ved fag- og forskingsbibliotek, etter bibliotektype (2013 - 2016)
10870: Bestand og tilvekst ved i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (2013 - 2016)
10871: Utgifter og inntekter ved fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (1 000 kr) (2013 - 2016)
10872: Opplæring i bibliotekbruk og primærmålgruppe i fag- og forskingsbibliotek, etter bibliotektype (2013 - 2016)
10873: Tilsette og årsverk i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (2001 - 2016)
Avslutta tidsserier
03667: Fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (F) (avslutta serie) (2001 - 2003)
07892: Bestand og tilvekst ved i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (avslutta serie) (2001 - 2013)
07890: Utlån ved fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (avslutta serie) (2001 - 2013)
07891: Innlån ved fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (avslutta serie) (2001 - 2013)
07887: Utgifter og inntekter i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (1 000 kr) (avslutta serie) (2001 - 2013)
07889: Tilsette og årsverk i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (avslutta serie) (2001 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken