Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10530: Innsatte, etter type fengsling, alder og kjønn. Per 1. januar. Absolutte tall (2002 - 2015)
10531: Innsatte, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Per 1. januar. Absolutte tall (2002 - 2015)
10532: Innsatte, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Per 1. januar. Absolutte tall (2002 - 2015)
10533: Innsatte, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Per 1. januar. Absolutte tall (2012 - 2015)
10534: Tilganger, etter type fengsling, type tilgang og kjønn. Absolutte tall (2012 - 2015)
10535: Nyinnsettelser, etter type fengsling, alder og kjønn. Absolutte tall (2012 - 2015)
10536: Nyinnsettelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall (2012 - 2015)
10537: Nyinnsettelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall (2012 - 2015)
10538: Nyinnsettelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Absolutte tall (2012 - 2015)
10548: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter alder og kjønn. Absolutte tall (2012 - 2015)
10549: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall (2012 - 2015)
10550: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall (2012 - 2015)
10551: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Absolutte tall (2012 - 2015)
10552: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og anstalttid. Absolutte tall (2012 - 2015)
10553: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter anstalttid og alder. Absolutte tall (2012 - 2015)
10554: Avganger, etter type fengsling, type avgang og kjønn. Absolutte tall (2002 - 2015)
10555: Løslatelser, etter type fengsling, alder og kjønn. Absolutte tall (2002 - 2015)
10556: Løslatelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall (2002 - 2015)
10557: Løslatelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall (2002 - 2015)
10558: Løslatelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Absolutte tall (2012 - 2015)
10559: Løslatelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og anstalttid. Absolutte tall (2002 - 2015)
10560: Løslatelser, etter type fengsling, anstalttid og alder. Absolutte tall (2002 - 2015)
10561: Fengslingsdager, etter type fengsling, type frihetsberøving og kjønn. Absolutte tall (2002 - 2015)
10562: Innsatte, etter type fengsling. Gjennomsnittlig antall. Absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere (2002 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken