Forbruksundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10235: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe (1999 - 2012)
10236: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og husholdningstype (1999 - 2012)
10237: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og landsdel (1999 - 2012)
10238: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og bostedsstrøk (1999 - 2012)
10239: Utgift per husholdning per måned, etter vare- og tjenestegruppe og årstider (1999 - 2012)
10240: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og tallet på personer (1999 - 2012)
10241: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og hovedinntektstakerens alder (1999 - 2012)
10242: Utgift per husholdning per år for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og kjønn (1999 - 2012)
10243: Utgift per husholdning per år for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og alder (1999 - 2012)
10244: Utgift per husholdning per år for par uten barn, etter vare- og tjenestegruppe og hovedinntektstakers alder (1999 - 2012)
10245: Utgift per husholdning per år for par med barn, etter vare- og tjenestegruppe og antall og alder på barn (1999 - 2012)
10453: Husholdninger med utvalgte varige forbruksvarer (prosent) (1976 - 2012)
10246: Husholdninger med utvalgte varige forbruksvarer, etter husholdningstype (prosent) (1999 - 2012)
10247: Husholdninger med utvalgte varige forbruksvarer, etter landsdel (prosent) (1999 - 2012)
10248: Husholdninger med utvalgte varige forbruksvarer, etter bostedsstrøk (prosent) (1999 - 2012)
10249: Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer per person per år, etter varegruppe (kg/liter) (1999 - 2012)
10250: Husholdninger og personer per husholdning, etter husholdningsgruppe, landsdel osv (1999 - 2012)
Utgift etter inntekt
10444: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt (2007 - 2012)
10445: Utgift per husholdning per år for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt (2007 - 2012)
10446: Utgift per husholdning per år, for par uten barn, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt (2007 - 2012)
10447: Utgift per husholdning per år, for par med barn, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt (2007 - 2012)
10448: Husholdninger med utvalgte varige forbruksvarer, etter inntekt (prosent) (2007 - 2012)
Avslutta tidsserier
06368: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe (avslutta serie) (1958 - 1973)
06366: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe (avslutta serie) (1974-1976 - 1996-1998)
06370: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og husholdningstype (avslutta serie) (1986-1988 - 1996-1998)
06371: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og landsdel (avslutta serie) (1986-1988 - 1996-1998)
06372: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og bostedsstrøk (avslutta serie) (1986-1988 - 1996-1998)
06373: Utgift per husholdning per år, for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og alder (avslutta serie) (1986-1988 - 1996-1998)
06374: Utgift per husholdning per år, for par uten barn, etter vare- og tjenestegruppe og hovedinntektstakers alder (avslutta serie) (1986-1988 - 1996-1998)
06375: Utgift per husholdning per år, for par med barn, etter vare- og tjenestegruppe og antall og alder på barn (avslutta serie) (1986-1988 - 1996-1998)
06376: Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer per person per år, etter varegruppe (kg/liter) (avslutta serie) (1958-1959 - 1996-1998)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken