Allmennlegetjenesten

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Fastlegetjenesten
10141: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose (2012 - 2015)
09535: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og kjønn (F) (2010 - 2015)
09491: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og utdanningsnivå (16 år og eldre) (2010 - 2015)
09492: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og innvandringskategori (2010 - 2015)
09493: Innvandrerbefolkningens bruk av fastlege, etter alder og landbakgrunn (2010 - 2015)
Legevakttjenesten
10903: Legevaktkonsultasjoner, etter alder, kjønn og diagnose (2014 - 2015)
10310: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og kjønn (2012 - 2015)
10311: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og utdanningsnivå (16 år og eldre) (2012 - 2015)
10312: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og innvandringskategori (2012 - 2015)
10313: Innvandrerbefolkningens legevaktkonsultasjoner, etter alder og landbakgrunn (2012 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken