Allmennlegetjenesten

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Fastlegetjenesten
10141: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose (2012 - 2016)
09535: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og kjønn (F) (2010 - 2016)
09491: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og utdanningsnivå (16 år og eldre) (2010 - 2016)
09492: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og innvandringskategori (2010 - 2016)
09493: Innvandreres bruk av fastlege, etter alder og landbakgrunn (2010 - 2016)
Legevakttjenesten
10903: Legevaktkonsultasjoner, etter alder, kjønn og diagnose (2014 - 2016)
10310: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og kjønn (2012 - 2016)
10311: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og utdanningsnivå (16 år og eldre) (2012 - 2016)
10312: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og innvandringskategori (2012 - 2016)
10313: Innvandreres legevaktkonsultasjoner, etter alder og landbakgrunn (2012 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken