Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09400: Studenter i fagskoleutdanning. Kjønn, fagfelt, eierforhold og varighet (2011 - 2016)
10862: Studenter i fagskoleutdanning. Foreldrenes utdanningsnivå, fagfelt og eierforhold (2013 - 2016)
11623: Studenter i fagskoleutdanning. Fagfelt, foreldrenes utdanningsnivå og varighet (2016)
10863: Studenter i fagskoleutdanning. Innvandringskategori, kjønn og eierforhold (2013 - 2016)
11622: Studenter i fagskoleutdanning. Kjønn, innvandringskategori og varighet (2016)
10864: Studenter i fagskoleutdanning. Alder, kjønn og eierforhold (2013 - 2016)
11621: Studenter i fagskoleutdanning. Kjønn, alder og varighet (2016)
11594: Studenter i fagskoleutdanning. Fagfelt, tidligere oppnådd utdanning og varighet (2016)
10865: Studenter i fagskoleutdanning. Tidligere oppnådd utdanning, fagfelt og eierforhold (2013 - 2016)
10866: Fullførte fagskoleutdanninger. Kjønn, fagfelt og eierforhold (2013-2014 - 2015-2016)
11635: Fullførte fagskoleutdanninger. Kjønn, fagfelt og varighet (2015-2016)
11636: Fullførte fagskoleutdanninger. Kjønn, innvandringskategori og eierforhold (2015-2016)
11638: Studenter i fagskoleutdanning. Fagfelt og skolefylke (2016)
11634: Gjennomføring for nye studenter i fagskoleutdanning. Kjønn, fullføringsstatus og varighet (2012-2016)
10868: Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over (2013 - 2016)
Avslutta tidsserier
10867: Gjennomføring for nye studenter i fagskoleutdanning. Kjønn og fullføringsstatus (avslutta serie) (2009-2013 - 2012-2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken