Etablerere i næringslivet

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09038: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, organisasjonsform, alder og utdanningsnivå (2002 - 2015)
07359: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K) (2008 - 2015)
07358: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (2008 - 2015)
05991: Eiere i nyetablerte personlig eide foretak som overlever, etter eiers kjønn og vekst i sysselsetting (F) (2002 - 2013)
09277: Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter etablerers kjønn, foretakets overlevingsår og overlevelse (F) (2002 - 2013)
09278: Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter etablerers landbakgrunn, foretakets overlevingsår og overlevelse (F) (2002 - 2013)
09308: Etablerere av aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter kjønn og næring (SN2007) (2008 - 2015)
08194: Etablerere av aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter kjønn, alder, organisasjonsform, utdanningsnivå og antall ansatte (2004 - 2015)
08680: Etablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, næring (SN2007), type foretak og antall ansatte (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier
05188: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie) (2002 - 2007)
05728: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (avslutta serie) (2002 - 2007)
05997: Eiere i nyetablerte personlig eide foretak som overlever, etter eiers landbakgrunn og vekst i sysselsetting (F) (avslutta serie) (2002 - 2006)
05993: Nyetablerte personlig eide foretak, etter overlevelse og eiers landbakgrunn (F) (avslutta serie) (2002 - 2006)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken