Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
09743: Energibruk, etter bygningstype og energiprodukt (avslutta serie) (2008 - 2011)
09780: Energibruk, etter bygningstype og type varmesentral i sentralvarmeanlegg (avslutta serie) (2011)
09779: Energibruk, etter bygningstype og byggeår (kWh/m2) (avslutta serie) (2011)
09924: Energibruk, etter næring (SN2007) og energiprodukt (avslutta serie) (2011)
09925: Bygninger som har gjennomført tiltak for energieffektivisering, etter bygningstype (prosent) (avslutta serie) (2011)
09926: Bygninger, etter ventilasjon og bygningstype (prosent) (avslutta serie) (2011)
09927: Gjennomsnittlig byggeår og rehabiliteringsår, etter bygningstype (avslutta serie) (2011)
09931: Temperaturkorrigert energibruk, etter bygningstype (kWh/m2) (avslutta serie) (2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken