Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04371: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiprod. næringer og utenriks sjøfart, etter næring (PJ og GWh) (1976 - 2015)
04372: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiproduserende næringer, utenriks sjøfart, råstoff og transport, etter energiprodukt (PJ og GWh) (1976 - 2015)
10703: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiproduserende næringer, etter næring. Fysiske enheter (2011 - 2015)
10704: Energiregnskapet. Tilgang og bruk av energiprodukter (PJ og GWh) (2011 - 2015)
10705: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiproduserende næringer og utenriks sjøfart, etter næring (PJ og GWh) (2011 - 2015)
10776: Energiregnskapet. Energibruk for norsk økonomisk aktivitet, etter næring og energiprodukt (GWh) (2000 - 2015)
10777: Energiregnskapet. Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, etter næring (GWh/mrd. kr) (2000 - 2015)
10908: Indeks dekomponering av energibruk i norsk økonomisk aktivitet med LMDI-metoden, etter næring (GWh) (2000-2001 - 2014-2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken