Produksjon og forbruk av energi, energibalanse

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10950: Energiforbruk i husholdninger og fritidshus (1990 - 2015)
07515: Energibalansen. Energiforbruk, etter næring (1990 - 2015)
09386: Energivarebalansen. Tilgang og forbruk av ulike energiprodukter (2009 - 2015)
09380: Energibalansen. Tilgang og forbruk, etter energiprodukt (2009 - 2015)
10842: Andelen fornybar energi for Norge totalt og transportmålet (2004 - 2014)
Vedforbruk
09702: Energibalansen. Vedforbruk i boliger og fritidsboliger (1990 - 2015)
09704: Energibalansen. Vedforbruk i fritidsboliger, etter fyringsteknologi og landsdel (2006 - 2015)
09703: Energibalansen. Vedforbruk i boliger, etter fyringsteknologi (F) (2005 - 2015)
Naturgassforbruk
05494: Innenlands sluttforbruk av naturgass, etter forbrukergruppe (mill. Sm³) (2003 - 2015)
05500: Innenlands sluttforbruk av naturgass, etter forbrukergruppe (GWh) (2003 - 2015)
Avslutta tidsserier
05216: Energibalansen. Energiforbruk, etter næring (avslutta serie) (1990 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken