Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08991: Elvefiske. Fangst, etter elv/vassdrag, fiskeslag og bruken av fangsten (1993 - 2016)
07670: Elvefiske. Fangst, etter elv/delvassdrag, fiskeslag og bruken av fangsten (1993 - 2016)
09787: Elvefiske. Fangst og talet på elvar med fangst (1876 - 2016)
Avslutta tidsserier
10563: Elvefiske. Fangst, etter elv/vassdrag og fiskeslag (avslutta serie) (1983 - 1992)
10564: Elvefiske. Fangst, etter elv/delvassdrag og fiskeslag (avslutta serie) (1983 - 1992)
03358: Elvefiske. Fangst og gjennomsnittsvekt, etter elv og fiskeslag. Førebelse tal (kg) (avslutta serie) (2002 - 2008)
05324: Elvefiske. Laks, etter vektklasse (F) (avslutta serie) (2003 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken