Elektrisitetspriser

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Kvartalsvis
09363: Kraftpriser i engrosmarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) (2012K1 - 2017K2)
09364: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype (2012K1 - 2017K2)
09387: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger (2012K1 - 2017K2)
Årlig
09365: Kraftpriser i engrosmarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) (2012 - 2016)
09366: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) (2012 - 2016)
09007: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger (2012 - 2016)
09367: Priser på elektrisk kraft til husholdningene, inklusive avgifter, etter kontraktstype (øre/kWh) (2012 - 2016)
Avslutta tidsserier. Kvartalsvis
04725: Kraftpriser i engrosmarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) (avslutta serie) (1998K1 - 2011K4)
05103: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype (avslutta serie) (1998K1 - 2011K4)
08448: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger (avslutta serie) (2003K1 - 2011K4)
04522: Nettleie for husholdninger (øre/kWh) (avslutta serie) (1998K1 - 2011K4)
Avslutta tidsserier. Årlig
08926: Kraftpriser i engrosmarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) (avslutta serie) (1998 - 2011)
08925: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) (avslutta serie) (1998 - 2011)
08927: Priser på elektrisk kraft til husholdningene, inklusive avgifter, etter kontraktstype (øre/kWh) (avslutta serie) (1998 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken