Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06036: Felte elg (F) (1889-1890 - 2016-2017)
03432: Felte elg, etter alder og kjønn (K) (1986-1987 - 2016-2017)
08696: Tillatt felte elg (F) (1986-1987 - 2016-2017)
10817: Beregnet slaktevekt for elg, etter alder og kjønn (F) (1998-1999 - 2016-2017)
Avslutta tidsserier
03433: Tillatt felte elg (K) (avslutta serie) (1986 - 2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken