Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Månedlige tall
08583: Elektrisitetsbalanse (MWh) (2010M01 - 2017M09)
Årlige tall
10431: Kraftstasjoner, etter krafttype (1974 - 2015)
Kraftstasjoner, tekniske data
Tilgang og bruk av elektrisitet
08307: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft (GWh) (1950 - 2015)
08308: Produksjon av elektrisk kraft, etter art (GWh) (F) (2006 - 2015)
08309: Produksjon av elektrisk kraft, etter art og eiergruppe (GWh) (2006 - 2015)
08311: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukergruppe (GWh) (1993 - 2015)
08312: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe (GWh) (F) (2008 - 2015)
10314: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe (GWh) (K) (2010 - 2015)
08313: Nettoforbruk i alt av elektrisk kraft i husholdninger per innbygger (kWh) (F) (1994 - 2015)
Sluttbruker- og engrospriser
08358: Kraftpris og nettleie uten avgifter, etter forbrukergruppe (øre/kWh) (1993 - 2015)
11011: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger (øre/kWh) (F) (2008 - 2015)
08360: Priser på kraft i engrosmarkedet og konsesjonskraft (øre/kWh) (1994 - 2015)
Økonomiske tall
10438: Økonomiske hovedtall for kraftnæringen (mill. kr) (2000 - 2015)
08386: Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter type verk (mill. kr) (2000 - 2015)
08389: Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter eiergruppe (mill. kr) (2000 - 2015)
08363: Innkjøp og salg av varige driftsmidler (mill. kr) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier. Månedlige og kvartalsvise tall
06902: Elektrisitetsbalanse (MWh) (avslutta serie) (1993K1 - 2010K4)
06901: Elektrisitetsbalanse (MWh) (avslutta serie) (1993M01 - 2010M12)
06903: Produksjon av elektrisk kraft (MWh) (F) (avslutta serie) (1993M01 - 2011M12)
Avslutta tidsserier. Årlige tall
Kraftstasjoner, tekniske data
05157: Kraftstasjonar (avslutta serie) (1974 - 2009)
08298: Kraftstasjonar, etter storleik (maksimal stasjonsyting) og krafttype (avslutta serie) (1974 - 2011)
08305: Vasskraftstasjonar, etter storleik (maksimal stasjonsyting) (F) (avslutta serie) (2008 - 2011)
08306: Vasskraftstasjonar, etter eigargruppe og storleik (maksimal stasjonsyting) (avslutta serie) (2008 - 2011)
08294: Maskininstallasjon, etter art og eigargruppe (avslutta serie) (2008 - 2009)
08292: Maskininstallasjon, etter art (F) (avslutta serie) (2008 - 2009)
08302: Transformatorar ved slutten av året, etter transformatortype (F) (avslutta serie) (2008 - 2009)
08303: Transformatorar ved slutten av året, etter eigargruppe og transformatortype (avslutta serie) (2008 - 2009)
Kraftlinjer, tekniske data
08301: Kraftliner ved slutten av året, etter eigargruppe og linetype (avslutta serie) (2008 - 2009)
08300: Kraftliner ved slutten av året, etter linetype (F) (avslutta serie) (2008 - 2009)
08299: Kraftliner ved slutten av året, etter linetype og systemspenning (avslutta serie) (2008 - 2009)
Tilgang og bruk av elektrisitet
05154: Nettoforbruk av elektrisk kraft, prioritert og uprioritert (GWh) (avslutta serie) (1989 - 2007)
08413: Nettoforbruk av elektrisk kraft i alt, prioritert og uprioritert, etter forbrukargruppe (GWh) (F) (avslutta serie) (2000 - 2007)
04394: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukargruppe (GWh) (avslutta serie) (1960 - 2007)
04395: Nettoforbruk av prioritert kraft i bergverk og industri, etter forbruksgruppe (GWh) (avslutta serie) (1960 - 2007)
04393: Produksjon, import og eksport av elektrisk kraft (GWh) (avslutta serie) (1960 - 2008)
Sluttbruker- og engrospriser
08359: Priser på elektrisk kraft og overføring av kraft til husholdninger (øre/kWh) (F) (avslutta serie) (1993 - 2013)
05155: Pris for kraft og nettleie, inkl. forbruksavgift og ekskl. mva (øre/KWh) (avslutta serie) (1992 - 2007)
Økonomiske tall
08362: Energiverk, sysselsette og utførte årsverk, etter verksemdsområde og type verk (avslutta serie) (2008 - 2011)
05156: Økonomiske hovedtal i kraftsektoren (mill. kr) (avslutta serie) (1993 - 2007)
08366: Økonomiske hovudtal for kraftsektoren (mill. kr) (avslutta serie) (2000 - 2011)
08388: Nøkkeltal for føretak i kraftsektoren, etter type verk (avslutta serie) (2000 - 2012)
08391: Nøkkeltal for føretak i kraftsektoren, etter eigargruppe (avslutta serie) (2000 - 2012)
08390: Rekneskapsbalanse for føretak i kraftsektoren, etter eigargruppe (mill. kr) (avslutta serie) (2008 - 2009)
08387: Rekneskapsbalanse for føretak i kraftsektoren, etter type verk (mill. kr) (avslutta serie) (2008 - 2009)
08398: Innkjøp av driftsmiddel, etter eigargruppe (mill. kr) (avslutta serie) (2008 - 2011)
08365: Innkjøp av driftsmiddel (mill. kr) (F) (avslutta serie) (2008 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken