Ekteskap og skilsmisser

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Ekteskap og partnerskap
05712: Inngåtte ekteskap mellom ulike kjønn (1950 - 2016)
10160: Inngåtte ekteskap mellom like kjønn, etter kjønn (2009 - 2016)
05701: Inngåtte registrerte partnerskap (1993 - 2008)
05713: Inngåtte ekteskap, etter type vigsel (1961 - 2016)
09659: Inngåtte ekteskap (K) (1966 - 2016)
05719: Inngåtte ekteskap, etter tidligere sivilstand. Ekteskap mellom ulike kjønn (1979 - 2016)
05697: Inngåtte ekteskap, etter måned (1996 - 2016)
05698: Inngåtte ekteskap, etter giftermålets nummer for brudgommen/bruden. Ekteskap mellom ulike kjønn (1987 - 2016)
05742: Gjennomsnittsalder ved giftermålet, etter kjønn. Ekteskap mellom ulike kjønn (1974 - 2016)
05736: Giftermålsrater for førstegangsvigde menn og kvinner, etter utvalgte aldersgrupper (1977 - 2016)
05737: Giftermålsrater for skilte menn og kvinner, etter utvalgte aldersgrupper (1978 - 2016)
05738: Giftermålsrater for enkemenn og enker, etter utvalgte aldersgrupper (1979 - 2016)
Skilsmisser og separasjoner
09660: Skilsmisser og separasjoner (K) (1966 - 2016)
10162: Skilsmisser og separasjoner mellom like kjønn, etter kjønn (2010 - 2016)
05702: Skilsmisserater for menn og kvinner, etter ulike aldersgrupper. Skilsmisser mellom ulike kjønn (1981 - 2016)
05692: Skilsmisser, etter ekteskapets varighet. Skilsmisser mellom ulike kjønn (1952 - 2016)
05693: Skilsmisser, etter tallet på felles barn uansett alder. Skilsmisser mellom ulike kjønn (1952 - 2016)
05706: Skilsmisser, etter antall barn og antall år ekteskapet har vart. Skilsmisser mellom ulike kjønn (1977 - 2016)
05703: Barn som opplevde skilsmisse. Skilsmisser mellom ulike kjønn (1996 - 2016)
05694: Barn under 18 år som har opplevd skilsmisse. Skilsmisser mellom ulike kjønn (F) (1999 - 2016)
05707: Beregnet andel ekteskap som vil bli oppløst, forutsatt skilsmissemønster som i det enkelte år (prosent) (1960 - 2016)
05695: Separasjoner, etter ekteskapets varighet. Separasjoner mellom ulike kjønn (2000 - 2016)
05708: Separasjonsrater for menn og kvinner, etter ulike aldersgrupper. Separasjoner mellom ulike kjønn (1999 - 2016)
05696: Separasjoner, etter tallet på felles barn. Separasjoner mellom ulike kjønn (1999 - 2016)
05710: Separasjoner, etter antall barn og ekteskapets varighet. Separasjoner mellom ulike kjønn (2002 - 2016)
05709: Barn som opplevde separasjon. Separasjoner mellom ulike kjønn (1999 - 2016)
Historiske befolkningsendringer
06913: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (K) (1951 - 2017)
05803: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (1735 - 2017)
Avslutta tidsserier
05863: Inngåtte og oppløste ekteskap (avslutta serie) (1871-1875 - 1986-1990)
05866: Inngåtte ekteskap, etter alder ved førstegangs vigsel og ved omgifte (prosent) (avslutta serie) (1861-1870 - 1986-1990)
05864: Inngåtte ekteskap, etter ektefellenes tidligere ekteskapelige status (prosent) (avslutta serie) (1841-1845 - 1986-1990)
05865: Gjennomsnittsalder ved giftermålet, etter kjønn (avslutta serie) (1851-1855 - 1986-1990)
05867: Giftermålshyppighet for førstegangsvigde menn og kvinner (per 1 000) (avslutta serie) (1864-1867 - 1986-1990)
10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) (1906 - 1968)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken