Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler
08915: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og skoleslag. Antall og prosent (1999-2000 - 2015-2016)
03824: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og fagfelt (1993-1994 - 2015-2016)
08916: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori og fagfelt. Antall og prosent (2000-2001 - 2015-2016)
07997: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og alder (1998-1999 - 2015-2016)
08914: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent (1999-2000 - 2015-2016)
09516: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori, utdanningens lengde og utvalgte utdanninger (2010-2011 - 2015-2016)
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler. Avslutta tidsserier
03823: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og skoleslag (avslutta serie) (1993-1994 - 2009-2010)
Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler
08260: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, studenttype, skoleslag, eierforhold og lærested (2004-2005 - 2015-2016)
08232: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, studenttype, institusjonstype og fagfelt. Prosent (2004-2005 - 2015-2016)
08240: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, alder og studenttype (2004-2005 - 2015-2016)
07951: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn og foreldrenes utdanningsnivå (2004-2005 - 2015-2016)
07949: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori og fagfelt (2004-2005 - 2015-2016)
07950: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, innvandringskategori, landbakgrunn og institusjonstype (2004-2005 - 2015-2016)
08766: Studiepoengproduksjon for heltids- og deltidsstudenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Type utdanning (2008-2009 - 2015-2016)
Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler. Avslutta tidsserier
06176: Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, institusjonstype og fagfelt (avslutta serie) (2004-2005 - 2008-2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken