Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Eigarskap og roller - Avslutta tidsserier
05215: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, alder, organisasjonsform og utdanningsnivå (avslutta serie) (2004 - 2013)
07291: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (avslutta serie) (2008 - 2013)
07299: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie) (2008 - 2013)
08587: Aksjonærer i aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter kjønn, alder, organisasjonsform, utdanningsnivå og antall ansatte (avslutta serie) (2006 - 2013)
09046: Aksjonærer i aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter kjønn, alder, eierandel, antall ansatte, næring (SN2007) og organisasjonsform (avslutta serie) (2008 - 2013)
09107: Personlig eide foretak, etter organisasjonsform, næring (SN2007), antall ansatte, eiernes kjønn og landbakgrunn (avslutta serie) (2008 - 2013)
05186: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie) (2004 - 2007)
05727: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (avslutta serie) (2004 - 2007)
Eigarstruktur i aksjeselskap - Avslutta tidsserier
09043: Aksjonærer i aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter type aksjonær, antall aksjonærer, organisasjonsform og eierandel (avslutta serie) (2009 - 2013)
09096: Aksjeselskap (AS) og allmenne aksjeselskap (ASA), etter type aksjonær, antall aksjonærer og organisasjonsform (foretak) (avslutta serie) (2009 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken