Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
11504: Omsetning av boliger i borettslag i fritt salg. Antall, kjøpesum, fellesgjeld (F) (2017K1 - 2017K3)
10187: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (F) (2008K1 - 2017K3)
06726: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (1992 - 2016)
04709: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (2007K1 - 2017K3)
08968: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter boligtype (F) (2000K1 - 2017K3)
11503: Omsetning av boliger i borettslag i fritt salg, etter boligtype (F) (2017K1 - 2017K3)
11502: Omsetning av boliger i borettslag. Antall, tinglyst beløp og fellesgjeld (F) (2017K1 - 2017K3)
03222: Omsetning av fast eiendom, etter antall omsetninger og tinglyst beløp (F) (2000K1 - 2017K3)
11500: Omsetning av boliger i borettslag fordelt etter omsetningsmåte og bruksformål (2017K1 - 2017K3)
08948: Omsetning av fast eiendom, etter omsetningsmåte og type eiendom (2000K1 - 2017K3)
08949: Omsetning av fast eiendom, etter type eiendom (F) (2000K1 - 2017K3)
09332: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (F) (2000K1 - 2017K3)
04710: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (1992 - 2016)
Avslutta tidsserier
06052: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie) (2000K1 - 2007K2)
06053: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie) (1998 - 2006)
06117: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie) (1998 - 2006)
06338: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (F) (avslutta serie) (2000K1 - 2011K3)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken