Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07142: Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall (K) (2008 - 2016)
07144: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall (K) (2008 - 2016)
07140: Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
07145: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - grunnlagsdata (K) (2000 - 2016)
07143: Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - nøkkeltall (F) (2008 - 2016)
07147: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - nøkkeltall (F) (2008 - 2016)
07146: Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)
07141: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - grunnlagsdata (F) (2003 - 2016)
Avslutta tidsserier
08201: Eiendomsforvaltning i kommunene og kommunale foretak (avslutta serie) (2008 - 2011)
08202: Eiendomsforvaltning i fylkeskommunene og fylkeskommunale foretak (avslutta serie) (2008 - 2011)
04900: Kommunal eiendomsdrift - nøkkeltall (K) (avslutta serie) (1999 - 2007)
04680: Kommunal eiendomsdrift - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) (1999 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken