Omsetningsindeks for næringslivstjenester

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10708: Omsetningsindeks for næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom (2005=100) (2002K1 - 2017K3)
Avslutta tidsserier
04094: Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet (2002=100) (avslutta serie) (2002K1 - 2008K4)
07234: Omsetningsindeks for næringslivstjenester (SN2007) og omsetning og drift av fast eiendom (2005=100) (avslutta serie) (2002K1 - 2012K4)
06222: Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet. Foreløpige tall (2002=100) (avslutta serie) (2005K1 - 2008K4)
08982: Omsetningsindeks for næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom (2005=100) (avslutta serie) (2010K1 - 2014K2)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken