Detaljomsetningsindeksen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06180: Bensinstasjoner. Omsetning, etter varegruppe (1 000 kr) (2005M01 - 2017M09)
07129: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (SN2007) (2010=100) (2000M01 - 2017M09)
Avslutta tidsserier
03820: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (2000=100) (avslutta serie) (1979M01 - 2010M08)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken