Dødsårsaker (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
08880: Dødsfall, etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak (avslutta serie) (1969 - 2012)
09035: Dødsfall, etter kjønn og detaljert dødsårsak (F) (avslutta serie) (1986 - 2012)
08881: Dødsfall. Alders- og kjønnsstandardiserte rater, etter kjønn og detaljert dødsårsak (per 100 000 innbyggere) (F) (avslutta serie) (1988-1992 - 2008-2012)
08872: Dødsfall av ulike dødsårsaker, etter dødsmåned (avslutta serie) (1969 - 2012)
08870: Dødsfall av hjerte- karsykdommer, etter kjønn, alder og dødsårsak (avslutta serie) (1969 - 2012)
08871: Dødsfall av svulster, etter kjønn, alder og dødsårsak (avslutta serie) (1969 - 2012)
06208: Dødsfall som skyldes bruk av alkohol, narkotika og medikamenter, etter underliggende dødsårsak (F) (avslutta serie) (1996 - 2012)
08873: Dødsfall av ulykker, etter kjønn, alder og dødsårsak (avslutta serie) (1986 - 2012)
08874: Dødsfall blant barn 1-17 år, etter kjønn og underliggende dødsårsak (avslutta serie) (1986 - 2012)
03297: Dødsfall, etter dødssted (avslutta serie) (1986 - 2012)
08877: Selvmord, etter kjønn, alder og dødsmåte (avslutta serie) (1969 - 2012)
03271: Dødsfall av ondartede svulster, etter kjønn og alder (avslutta serie) (1986 - 2009)
03270: Dødsfall av sykdommer i sirkulasjonssystemet, etter kjønn og alder (avslutta serie) (1986 - 2009)
03507: Dødsfall av trafikkulykker, etter kjønn, alder og trafikantgruppe (avslutta serie) (1996 - 2009)
03509: Dødsfall av transportulykker, etter kjønn, alder og skadeårsak (avslutta serie) (1996 - 2009)
03516: Dødsulykker, etter skadested og aktivitet (avslutta serie) (1996 - 2009)
03240: Dødsfall blant barn i første leveår, etter dødsårsak (F) (avslutta serie) (1986 - 2009)
03244: Krybbedødsfall, etter kjønn og alder (avslutta serie) (1986 - 2009)
03272: Selvmord, etter kjønn og alder (avslutta serie) (1986 - 2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken