Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08425: Døde, etter kjønn (K) (1986 - 2016)
08426: Døde, etter kjønn og 10-årige aldersgrupper (F) (1974 - 2016)
10325: Døde, etter kjønn og ettårig alder (1986 - 2016)
05379: Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder (1974 - 2016)
05860: Døde omkring fødselen og i første leveår (1876-1880 - 2011-2015)
Dødelighet og rater
08393: Døde, døde under ett år og dødelighet, etter kjønn (1976 - 2016)
05378: Spedbarnsdødelighet (F) (1966-1970 - 2011-2015)
08373: Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår (1981 - 2016)
05848: Døde, etter kjønn og aldersgruppe (per 100 000 av middelfolkemengden) (1866-1870 - 2011-2015)
05381: Døde, etter kjønn og aldersgruppe (per 100 000 av middelfolkemengden) (1976 - 2016)
05382: Døde per 1 000 innbyggere, etter kjønn. Standardberegnede rater (F) (1949-1952 - 1981-1985)
Levealder
05797: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn (F) (1971-1975 - 2011-2015)
05862: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn (1821-1830 - 2011-2015)
05375: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og alder (1986 - 2016)
07902: Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder (1966 - 2016)
Historiske befolkningsendringer
06913: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (K) (1951 - 2017)
05803: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (1735 - 2017)
Avslutta tidsserier
10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) (1906 - 1968)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken