Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03158: Eksisterende bygningsmasse. Alle bygg, etter bygningstype (F) (1997 - 2017)
03173: Eksisterende bygningsmasse. Andre bygg enn boligbygg, etter bygningstype (F) (2001 - 2017)
03174: Eksisterende bygningsmasse. Fritidsbygg, etter bygningstype (F) (2001 - 2017)
05467: Eksisterende bygningsmasse. Antall fritidsbygninger og fritidsbygninger per kvadratkilometer (K) (1998 - 2017)
03175: Eksisterende bygningsmasse. Boligbygg, etter bygningstype (F) (2001 - 2017)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken