Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09015: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2010=100) (1995 - 2016)
03165: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2010=100) (1995K1 - 2017K1)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken