Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03760: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe (2010=100) (1976K1 - 2017K2)
03761: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt (2010=100) (1992K1 - 2017K2)
03657: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe (2010=100) (1976K1 - 2017K2)
07481: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet. Ordretilgang. Verdiindeks, trend (2010=100) (1992K1 - 2017K2)
09019: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet. Ordretilgang og ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe (2010=100) (1976 - 2016)
Avslutta tidsserier
05187: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet. Ordretilgang. Verdiindeks, trend (2005=100) (avslutta serie) (1976K1 - 2009K2)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken