Brann- og ulukkesvern

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06491: P1. Konsern - Brann- og ulykkesvern - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
04914: P. Brann- og ulykkesvern - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
06436: P. Brann- og ulykkesvern - kvalitet (K) (1999 - 2016)
04697: P. Brann- og ulykkesvern - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06494: P1. Konsern - Brann- og ulykkesvern - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken