Prisindeks for brukte boliger

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Boligprisindeksen
07221: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) (1992K1 - 2017K3)
07230: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) (1992 - 2016)
Kvadratmeterpriser på bolig
06695: Borettslagsboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (F) (2006K1 - 2017K3)
06696: Borettslagsboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (F) (2002 - 2016)
07241: Borettslagsboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (2009K1 - 2017K3)
05963: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (K) (2006K1 - 2017K3)
06035: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (K) (2002 - 2016)
07240: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (2009K1 - 2017K3)
Avslutta tidsserier
05600: Boligprisindeksen, etter boligtype og sone (2000=100) (avslutta serie) (1991 - 2008)
03860: Boligprisindeksen, etter boligtype og sone (2000=100) (avslutta serie) (1991K1 - 2008K4)
03637: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) (F) (avslutta serie) (1991K1 - 2005K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken