Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06265: Boliger, etter bygningstype (K) (2006 - 2017)
06266: Boliger, etter bygningstype og byggeår (K) (2006 - 2017)
06513: Boliger, etter bygningstype og bruksareal (K) (2007 - 2017)
10149: Boliger, etter bygningstype og eieform (K) (2012 - 2017)
06514: Boliger, etter bygningstype og antall bad (K) (2007 - 2017)
10148: Boliger, etter bygningstype og heis (K) (2012 - 2017)
06515: Boliger, etter bygningstype og antall rom (K) (2007 - 2017)
06516: Boliger, etter bygningstype og antall WC (K) (2007 - 2017)
06517: Boliger, etter byggeår og bruksareal (K) (2007 - 2017)
06518: Boliger, etter byggeår og antall rom (K) (2007 - 2017)
06830: Boliger, etter bygningstype og tettbygd/spredtbygd strøk (K) (2006 - 2017)
08455: Boliger, etter antall etasjer i bygningen (K) (2010 - 2017)
08456: Boliger, etter kjøkkenmuligheter (K) (2010 - 2017)
08457: Boliger, etter beliggenhet (etasje) i bygning (K) (2010 - 2017)
06933: Boligblokker, etter antall boliger i bygningen (F) (2008 - 2017)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken