Boforhold, registerbasert

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Personer - Tall for alle kommuner, fylker og hele landet
11038: Personer, etter eierstatus (K) (2015 - 2016)
11046: Personer, etter trangboddhet (K) (2015 - 2016)
11509: Personer, etter bygningstype (K) (2015 - 2016)
Personer - Tall for store kommuner, fylker og hele landet
11024: Personer, etter personens alder, kjønn og boligens byggeår (K) (2015 - 2016)
11031: Personer, etter alder, kjønn og bygningstype (K) (2015 - 2016)
11033: Personer, etter alder, kjønn og eierstatus (K) (2015 - 2016)
11034: Personer, etter bygningstype og eierstatus (K) (2015 - 2016)
11036: Personer, etter eierstatus og innvandringsbakgrunn (K) (2015 - 2016)
11037: Personer, etter innvandringsbakgrunn og bygningstype (K) (2015 - 2016)
11040: Personer, etter alder, kjønn og tilgang til heis (K) (2015 - 2016)
11042: Personer, etter alder, kjønn og trangboddhet (K) (2015 - 2016)
11043: Personer, etter bygningstype og trangboddhet (K) (2015 - 2016)
11045: Personer, etter innvandringskategori og trangboddhet (K) (2015 - 2016)
Personer - Tall for fylker og hele landet
11023: Personer, etter alder, bygningstype og boligens byggeår (F) (2015 - 2016)
11032: Personer, etter alder, bygningstype og eierstatus (F) (2015 - 2016)
11035: Personer, etter innvandringsbakgrunn, bygningstype og eierstatus (F) (2015 - 2016)
11039: Personer, etter personens alder, boligens byggeår og tilgang til heis (F) (2015 - 2016)
11041: Personer, etter alder, bygningstype og trangboddhet (F) (2015 - 2016)
11044: Personer, etter innvandringskategori, bygningstype og trangboddhet (F) (2015 - 2016)
Husholdninger - Tall for alle kommuner, fylker og hele landet
11084: Husholdninger, etter eierstatus (K) (2015 - 2016)
11093: Husholdninger, etter trangboddhet (K) (2015 - 2016)
11508: Husholdninger, etter bygningstype (K) (2015 - 2016)
Husholdninger - Tall for store kommuner, fylker og hele landet
11080: Husholdningstyper, etter bygningstype (K) (2015 - 2016)
11082: Husholdningstyper, etter eierstatus (K) (2015 - 2016)
11083: Husholdninger, etter bygningstype og eierstatus (K) (2015 - 2016)
11086: Husholdninger, etter bygningstype og trangboddhet (K) (2015 - 2016)
11087: Husholdningstyper, etter trangboddhet (K) (2015 - 2016)
11090: Husholdninger, etter antall barn og trangboddhet (K) (2015 - 2016)
11092: Husholdninger, etter antall barn og eierstatus (K) (2015 - 2016)
11344: Husholdninger, etter trangboddhet og inntektsgruppe (K) (2015 - 2016)
11345: Husholdninger, etter bygningstype og inntektsgruppe (K) (2015 - 2016)
11346: Husholdninger, etter eierstatus og inntektsgruppe (K) (2015 - 2016)
Husholdninger - Tall for fylker og hele landet
11047: Husholdninger, etter bygningstype og boligens byggeår (F) (2015 - 2016)
11081: Husholdningstyper, etter bygningstype og eierstatus (F) (2015 - 2016)
11085: Husholdningstyper, etter bygningstype og trangboddhet (F) (2015 - 2016)
11089: Husholdninger, etter bygningstype, antall barn og trangboddhet (F) (2015 - 2016)
11091: Husholdninger, etter antall barn, eierstatus og trangboddhet (F) (2015 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken