Boforhold, levekårsundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Boligstørrelse for husholdninger
09769: Husholdninger, etter boligstørrelse og husholdningstype 2 (prosent) (2012 - 2015)
09768: Husholdninger, etter boligstørrelse og arbeidsintensitet (prosent) (2012 - 2015)
09821: Husholdninger, etter boligstørrelse og eierform (prosent) (2012 - 2015)
09819: Husholdninger, etter boligstørrelse og bostedsstrøk (prosent) (2012 - 2015)
09822: Husholdninger, etter boligstørrelse og husholdningstype 1 (prosent) (2012 - 2015)
09820: Husholdninger, etter boligstørrelse og landsdel (prosent) (2012 - 2015)
Boligtype- og standard for personer
09759: Boligtype- og standard for personer, etter økonomisk status (prosent) (2012 - 2015)
09754: Boligtype- og standard for personer, etter bostedsstrøk (prosent) (2012 - 2015)
09760: Boligtype- og standard for personer, etter landsdel (prosent) (2012 - 2015)
09762: Boligtype- og standard for personer, etter kjønn og alder (prosent) (2012 - 2015)
09761: Boligtype- og standard for personer, etter familiefase (prosent) (2012 - 2015)
Boligtype for husholdninger
09765: Husholdninger, etter boligtype og husholdningstype 1 (prosent) (2012 - 2015)
09766: Husholdninger, etter boligtype og husholdningstype 2 (prosent) (2012 - 2015)
09767: Husholdninger, etter boligtype og arbeidsintensitet (prosent) (2012 - 2015)
09763: Husholdninger, etter boligtype og bostedsstrøk (prosent) (2012 - 2015)
09764: Husholdninger, etter boligtype og landsdel (prosent) (2012 - 2015)
Bomiljø for personer
09757: Bomiljø for personer, etter familiefase (prosent) (2012 - 2015)
09758: Bomiljø for personer, etter kjønn og alder (prosent) (2012 - 2015)
09753: Bomiljø for personer, etter økonomisk status (prosent) (2012 - 2015)
09756: Bomiljø for personer, etter landsdel (prosent) (2012 - 2015)
09755: Bomiljø for personer, etter bostedsstrøk (prosent) (2012 - 2015)
Boligøkonomi for husholdninger
09775: Husholdninger, etter boligøkonomi og bostedsstrøk (2012 - 2015)
09771: Husholdninger, etter boligøkonomi og landsdel (2012 - 2015)
09776: Husholdninger, etter boligøkonomi og husholdningstype 1 (2012 - 2015)
09777: Husholdninger, etter boligøkonomi og husholdningstype 2 (2012 - 2015)
09778: Husholdninger, etter boligøkonomi og eierform (2012 - 2015)
09774: Husholdninger, etter boligøkonomi og arbeidsintensitet (2012 - 2015)
Avslutta tidsserier
05268: Boligstørrelse for husholdninger, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05267: Boligstørrelse for husholdninger, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05503: Boligstørrelse for husholdninger, etter eierform (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05266: Boligstørrelse for husholdninger, etter husholdningstype (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05265: Boligtype for husholdninger, etter eierform og landsdel (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05264: Boligtype og eierform for husholdninger, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05255: Boligtype og -standard for personer, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05254: Boligtype og -standard for personer, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05253: Boligtype og -standard for personer, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05256: Boligtype og -standard for personer, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05260: Bomiljø for personer, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05259: Bomiljø for personer, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05258: Bomiljø for personer, etter kjønn og alder og type bomiljø (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05261: Bomiljø for personer, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05263: Husholdninger, etter eierform og husholdningstype (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05429: Husholdninger, etter boligøkonomi og landsdel (kr) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05428: Husholdninger, etter boligøkonomi og bostedsstrøk (kr) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05505: Husholdninger, etter boligøkonomi og eierform (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05427: Husholdninger, etter boligøkonomi og husholdningstype (kr) (avslutta serie) (1997 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken