Byggjekostnadsindeks for bustader

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Månedlige tall
08651: Byggjekostnadsindeks for bustader i alt, etter arbeidstype (2000=100) (1978M01 - 2017M10)
08653: Byggjekostnadsindeks for einebustad av tre, etter arbeidstype (2000=100) (1978M01 - 2017M10)
08655: Byggjekostnadsindeks for bustadblokk, etter arbeidstype (2000=100) (1978M01 - 2017M10)
08657: Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar for trelast, betong og stål (2005=100) (2005M01 - 2017M10)
Årlige tall
08650: Byggjekostnadsindeks for bustader i alt, etter arbeidstype (2000=100) (1978 - 2016)
08652: Byggjekostnadsindeks for einebustad av tre, etter arbeidstype (2000=100) (1978 - 2016)
08654: Byggjekostnadsindeks for bustadblokk, etter arbeidstype (2000=100) (1978 - 2016)
08656: Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar for trelast, betong og stål (2005=100) (2005 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken