Byggekostnadsindeks for veganlegg

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08662: Byggekostnadsindeks for veganlegg (1. kv. 2004=100) (2000K1 - 2017K3)
08663: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger (1. kv. 2004=100) (2000K1 - 2017K3)
08658: Byggekostnadsindeks for veganlegg (1. kv. 2004=100) (2000 - 2016)
08660: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger (1. kv. 2004=100) (2000 - 2016)
Avslutta tidsserier
03709: Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveganlegg (1. kv. 2004=100) (avslutta serie) (1985K1 - 2004K1)
03708: Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesvegvedlikehold (1. kv. 2004=100) (avslutta serie) (1985K1 - 2004K1)
03649: Byggekostnadsindeks for vannkraftanlegg (1. kv. 2004=100) (avslutta serie) (1985K1 - 2004K1)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken