Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Inntekter
05040: Brukere etter næringsinntekt fra jordbruket (F) (2002 - 2015)
05041: Brukere etter næringsinntekt fra jordbruket og jordbruksareal i drift (2002 - 2015)
05049: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruket og kjønn (2002 - 2015)
05043: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt (F) (2002 - 2015)
09831: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt og driftsform (2010 - 2015)
05044: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt og jordbruksareal i drift (2002 - 2015)
05042: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt og kjønn (2002 - 2015)
09832: Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform (kr) (F) (2010 - 2015)
05038: Gjennomsnittlige inntekter for brukere (kr) (F) (2002 - 2015)
09833: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter driftsform (kr) (2010 - 2015)
05034: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter jordbruksareal i drift (kr) (2002 - 2015)
05039: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter kjønn (kr) (2002 - 2015)
04984: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere (F) (2002 - 2015)
09834: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform (2010 - 2015)
04985: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter jordbruksareal i drift (2002 - 2015)
04987: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter kjønn (2002 - 2015)
Gjeld og renteutgifter
09823: Gjeld og renteutgifter for brukere (F) (1999 - 2015)
09824: Gjeld og renteutgifter for brukere, etter driftsform (2010 - 2015)
09825: Gjeld og renteutgifter for brukere, etter jordbruksareal i drift (1999 - 2015)
09826: Gjeld og renteutgifter for brukere, etter kjønn (1999 - 2015)
Avslutta tidsserier
06114: Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt og etter tidligere standard for driftsform (avslutta serie) (2002 - 2009)
07131: Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter tidligere standard for driftsform (kr) (F) (avslutta serie) (2002 - 2009)
06113: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter tidligere standard for driftsform (kr) (avslutta serie) (2002 - 2009)
06112: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter tidligere standard for driftsform (avslutta serie) (2002 - 2009)
05023: Bruttoformue, ligningsverdi av jordbrukseiendom og nettoformue (F) (avslutta serie) (2002)
05024: Bruttoformue, ligningsverdi av jordbrukseiendom og nettoformue, etter brukers kjønn (avslutta serie) (2002)
05022: Bruttoformue, ligningsverdi av jordbrukseiendom og nettoformue, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) (2002)
05897: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker (F) (avslutta serie) (2003)
05896: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker, etter brukers kjønn (avslutta serie) (2003)
05899: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker, etter tidligere standard for driftsform (avslutta serie) (2003)
05898: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) (2003)
05029: Jordbruksfradrag, renter av gjeld og gjeld (F) (avslutta serie) (2002)
05030: Jordbruksfradrag, renter av gjeld og gjeld, etter brukers kjønn (avslutta serie) (2002)
05027: Jordbruksfradrag, renter av gjeld og gjeld, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) (2002)
05892: Personinntekt fra primærnæringene i prosent av samlet personinntekt for bruker (F) (avslutta serie) (2003)
05894: Personinntekt fra primærnæringene i prosent av samlet personinntekt for bruker, etter brukers kjønn (avslutta serie) (2003)
05895: Personinntekt fra primærnæringene i prosent av samlet personinntekt for bruker, etter tidligere standard for driftsform (avslutta serie) (2003)
05893: Personinntekt fra primærnæringene i prosent av samlet personinntekt for bruker, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) (2003)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken