Regnskap for private barnehager

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05126: Private barnehager. Inntekter og driftskostnader (kr) (F) (2003 - 2015)
10145: Månedspris for barnehageplass, etter barnehagetype, oppholdstider per uke og alder (kr) (F) (2012 - 2015)
10144: Gjennomsnittlig timepris for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype og alder (kr) (F) (2012 - 2015)
10143: Private barnehager, etter barnehagetype (F) (2012 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken