Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09220: Barnehager, etter eierforhold (K) (1987 - 2016)
09169: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid per uke og barnehagens eierforhold (K) (1999 - 2016)
09339: Årsverk i barnehager, etter barnehagens eierforhold og ansattes stillingstyper (K) (2000 - 2016)
09344: Ansatte i barnehager, etter barnehagens eierforhold, ansattes stillingstyper og kjønn (K) (2000 - 2016)
09345: Ansatte i barnehager, etter barnehagens eierforhold, ansattes stillingstyper og utdanning (K) (2000 - 2016)
KOSTRA
04928: C. Barnehager, bydel - nøkkeltall (B) (2004 - 2016)
04903: C. Barnehager - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
06808: C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
04671: C. Barnehager, bydel - grunnlagsdata (B) (2004 - 2016)
04683: C. Barnehager - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06810: C1. Konsern - Barnehager - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06423: C. Barnehager - kvalitet (K) (1999 - 2016)
Avslutta tidsserier
01565: Barnehager, etter eierforhold (K) (avslutta serie) (1995 - 2000)
01564: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid per uke og barnehagens eierforhold (K) (avslutta serie) (1999 - 2000)
01566: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid per uke og barnehagens eierforhold (K) (avslutta serie) (1995 - 1998)
01563: Barn i familiebarnehager, etter alder og oppholdstid per uke (K) (avslutta serie) (1999 - 2000)
01567: Barn i familiebarnehager, etter alder og oppholdstid per uke (K) (avslutta serie) (1995 - 1998)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken