Avfall fra industrien

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06739: Industriavfall. Generert mengde avfall, etter næring (SN2002), materialtype og behandlingsmåte (1 000 tonn) (1996 - 2008)
08604: Industriavfall. Generert mengde avfall, etter næring (SN2007), materialtype og behandlingsmåte (1 000 tonn) (2008 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken