Avfall fra byggeaktivitet

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09781: Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving, etter materialtype og behandling (tonn) (2013 - 2014)
09247: Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving (tonn), etter materialtype (2004 - 2014)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken