Arveavgift (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
10164: Avgiftsgrunnlag og avgift til mottakere av avgiftspliktig arv og gave, fordelt etter størrelse på bruttoinntekt. Bosatte 17 år og eldre (avslutta serie) (2009 - 2013)
10139: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver, etter størrelse på arv/gave (avslutta serie) (2010 - 2013)
10163: Avgiftsgrunnlag og avgift til mottakere av avgiftspliktig arv og gave, etter mottakers alder. Bosatte 17 år og eldre (avslutta serie) (2009 - 2013)
10165: Avgiftsgrunnlag og avgift til mottakere av avgiftspliktig arv og gave, fordelt etter netto formue året før. Bosatte 17 år og eldre (avslutta serie) (2009 - 2013)
04192: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver, grunnlag for avgift og sum arveavgift, etter rådighetsdato (avslutta serie) (1999 - 2013)
05621: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver, grunnlag for avgift og sum arveavgift, etter vedtaksdato (avslutta serie) (2004 - 2014)
09652: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver og grunnlag for avgift, etter objekttype (avslutta serie) (2010 - 2013)
05625: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver, etter størrelse på henholdsvis arv og gave, etter rådighetsdato (avslutta serie) (2003 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken