Arealbruk i tettsteder

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10810: Areal, etter arealklasse (km²) (T) (2011 - 2016)
11016: Areal, etter arealklasse (km²) (K) (2013 - 2016)
09737: Areal, etter tettstedsstørrelse og arealklasse (km²) (2011 - 2016)
11441: Nye bygninger, etter type, markslag og avstand til eksisterende tettsted (2014 - 2015)
04862: Areal og befolkning i tettsteder (2000 - 2016)
04860: Areal og befolkning i tettsteder (F) (2000 - 2016)
04861: Areal og befolkning i tettsteder (K) (2000 - 2016)
04859: Areal og befolkning i tettsteder (T) (2000 - 2016)
Avslutta tidsserier
09736: Hovedklasser av arealbruk og arealressurser (km²) (T) (avslutta serie) (2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken