Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10913: Arbeidsulykker med dødelig utfall, etter tilsynsmyndighet og næring (SN2007) (2000 - 2016)
10914: Rapporterte arbeidsulykker, etter kjønn, alder, fravær og næring (SN2007) (2014 - 2016)
11343: Rapporterte arbeidsulykker, etter næring og type ulykke (SN2007) (2015 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken