Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03546: Hovudsamanslutningane for arbeidstakarar og andre landsomfattande arbeidstakarorganisasjonar. Medlemer per 31. desember (2001 - 2016)
03532: Arbeidsgivarsamanslutningar. Talet på medlemsbedrifter og tilsette i medlemsbedriftene per 31. desember (2003 - 2016)
Avslutta tidsserier
03612: Hovedsammenslutningene for arbeidstakere og andre landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner. Medlemmer per 31. desember (avslutta serie) (1999 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken