Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07783: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter kjønn og alder (prosent) (1989 - 2013)
07803: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter bedriftsstørrelse (prosent) (1993 - 2013)
10469: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) (2013)
10471: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) (2013)
07807: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter kjønn og næring (prosent) (1996 - 2006)
07809: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter arbeidstidsordning (prosent) (1989 - 2013)
07988: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) (2013)
07784: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter kjønn og alder (prosent) (1989 - 2013)
07804: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter bedriftsstørrelse (prosent) (1993 - 2013)
10472: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) (2013)
10473: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) (2013)
07808: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter kjønn og næring (prosent) (1996 - 2006)
07810: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter arbeidstidsordning (prosent) (1989 - 2013)
07989: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) (2009 - 2013)
07850: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter kjønn og alder (prosent) (1989 - 2013)
07851: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter bedriftsstørrelse (prosent) (1993 - 2013)
10474: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) (2013)
10475: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) (2013)
07853: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter kjønn og næring (prosent) (1996 - 2006)
07854: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter arbeidstidsordning (prosent) (1989 - 2013)
07991: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) (2013)
07873: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og alder (prosent) (1989 - 2013)
07877: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter arbeidstidsordning (prosent) (1989 - 2013)
07874: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter bedriftsstørrelse (prosent) (1993 - 2013)
10476: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) (2013)
10477: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) (2013)
07876: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og næring (prosent) (1996 - 2006)
07993: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) (2013)
10478: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) (2013)
10479: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) (2013)
07992: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) (2013)
07859: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og alder (prosent) (1989 - 2013)
07860: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter bedriftsstørrelse (prosent) (1993 - 2013)
07862: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og næring (prosent) (1996 - 2006)
07863: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter arbeidstidsordning (prosent) (1989 - 2013)
07910: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter kjønn og alder (prosent) (2009 - 2013)
07911: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter bedriftsstørrelse (prosent) (2009 - 2013)
10480: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) (2013)
10481: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) (2013)
07913: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) (2013)
07914: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter arbeidstidsordning (prosent) (2009 - 2013)
Avslutta tidsserier
07805: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) (2000 - 2009)
07806: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) (2000 - 2009)
07852: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) (2000 - 2009)
07875: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) (2000 - 2009)
07861: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) (2000 - 2009)
07912: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter kjønn og yrke (prosent) (2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken