Arbeidskraftkostnader

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07685: Gjennomsnittlige arbeidskraftskostnader per årsverk, etter næring (SN2007) (2008 - 2012)
08028: Gjennomsnittlige arbeidskraftkostnader per årsverk, etter utvalgte næringshovedområder (SN2007) i offentlig og privat sektor (2008)
Avslutta tidsserier
06178: Gjennomsnittlige arbeidskraftskostnader per årsverk, etter næring (SN2002) (avslutta serie) (2004 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken