Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03629: Arbeidskonfliktar, arbeidstakarar involverte og tapte arbeidsdagar (1992 - 2016)
07952: Arbeidstakarar i arbeidskonflikt og tapte arbeidsdagar, etter næringshovudområde (SN2007) (1998 - 2016)
Avslutta tidsserier
03613: Arbeidstakarar i arbeidskonflikt og tapte arbeidsdagar, etter næringshovudområde (SN2002) (avslutta serie) (1998 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken