Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09357: Personer i alt 15-66 år, og personer med funksjonshemning, etter kjønn og arbeidsstyrkestatus (2006K2 - 2017K2)
09369: Personer og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning, etter mottak av stønader (1 000 personer) (2006K2 - 2017K2)
09338: Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter alder og kjønn (prosent) (2006K2 - 2017K2)
09368: Andel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning, etter kjønn (prosent) (2006K2 - 2017K2)
09373: Ansatte som ikke / i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb (1 000 personer) (2006K2 - 2017K2)
09375: Ansatte 15-66 år med funksjonhemning, etter tilpasninger i arbeidssituasjon og om funksjonshemningen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb (1 000 personer) (2006K2 - 2017K2)
09376: Funksjonshemmede ikke-sysselsatte 15-66 år, etter ønske om arbeid (2006K2 - 2017K2)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken