Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09731: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og alder (2001 - 2016)
09733: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og ansettelsesforhold (2001 - 2016)
09734: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og næring (SN 2007) (2008 - 2016)
09730: Ansatte som jobber utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkt utenom ordinær dagtid, regularitet, kjønn og alder (2001 - 2016)
09883: Ansatte som jobber utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkt utenom ordinær dagtid, regularitet, kjønn og næring (SN 2007) (2008 - 2016)
09732: Ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidsordning, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, kjønn og avtalt arbeidstid (2001 - 2016)
09873: Ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidsordning, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, kjønn og alder (2001 - 2016)
09882: Ansatte i hovedarbeidsforhold og eventuelt i biarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og alder (2001 - 2016)
Avslutta tidsserier
06758: Arbeidstidsordninger, etter regularitet og næring (SN2002) i hovedarbeidsforholdet (avslutta serie) (2001 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken