Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08931: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder (2006M02 - 2017M09)
07458: Sysselsetting og arbeidsløyse for busette personar, sesongjustert, etter alder (1997K1 - 2017K3)
08930: Sysselsetting og arbeidsløyse. Sesongjusterte tal for personar 15-74 år, 3 månaders glidande gjennomsnitt (2006M02 - 2017M08)
Avslutta tidsserier
03769: Arbeidslause personar. Sesongjusterte tal, 3 månaders glidande gjennomsnitt (prosent) (avslutta serie) (1989M01 - 2005M11)
04526: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal, 3 månaders glidande gjennomsnitt (avslutta serie) (1988M12 - 2005M12)
06945: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder (avslutta serie) (1997M02 - 2012M02)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken