Arbeidskraftundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Personer etter arbeidsstyrkesstatus
05111: Personer, etter kjønn, arbeidsstyrkestatus og alder (1972 - 2016)
05110: Personer, etter kjønn, arbeidsstyrkestatus og alder (1988K2 - 2017K3)
03779: Personer, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting og alder (1 000 personer) (1989 - 2016)
11184: Personer, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting, alder og kjønn (1 000 personer) (2006 - 2016)
03776: Personer, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting og alder (1 000 personer) (1989K1 - 2017K3)
03780: Personer i arbeidsstyrken, etter kjønn og alder (1972 - 2016)
03777: Personer i arbeidsstyrken, etter kjønn og alder (1972K1 - 2017K3)
05613: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn (F) (1996 - 2016)
05615: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn (F) (1996K1 - 2017K3)
08338: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer) (2006 - 2016)
08337: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer) (2006K1 - 2017K3)
Sysselsatte
03781: Sysselsatte, etter kjønn og alder (1972 - 2016)
03778: Sysselsatte, etter kjønn og alder (1996K1 - 2017K3)
11153: Sysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer) (2008 - 2016)
11154: Sysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer) (2008K1 - 2017K3)
07203: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (1 000 personer) (2008 - 2016)
07202: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (1 000 personer) (2008K1 - 2017K3)
11132: Sysselsatte, etter avtalt/vanlig arbeidstid og yrkesstatus, alder og kjønn (1 000 personer) (2006 - 2016)
11210: Sysselsatte, avtalt/vanlig arbeidstid og faktisk arbeidstid per uke, etter yrkesstatus, alder og kjønn (2006 - 2016)
07971: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og alder (1 000 personer) (2008 - 2016)
07972: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og alder (1 000 personer) (2008K1 - 2017K3)
08415: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og utdanningsnivå (1 000 personer) (2008 - 2016)
08416: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og utdanningsnivå (1 000 personer) (2008K1 - 2017K3)
11131: Sysselsatte, etter kjønn, næring (sn2007) og yrkesstatus (1 000 personer) (2008 - 2016)
08417: Sysselsatte etter kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid og utdanningsnivå (1 000 personer) (2006 - 2016)
08420: Sysselsatte etter kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid og utdanningsnivå (1 000 personer) (2006K1 - 2017K3)
09030: Sysselsatte, etter kjønn og bostedsfylke (F) (2008K1 - 2017K3)
09031: Sysselsatte, etter kjønn og bostedsfylke (F) (2008 - 2016)
04544: Sysselsatte i alt og i arbeid, utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid, etter kjønn og yrkesstatus (1996 - 2016)
04542: Sysselsatte i alt og i arbeid, utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid, etter kjønn og yrkesstatus (1996K1 - 2017K3)
09303: Sysselsatte, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (2006 - 2016)
09302: Sysselsatte, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (2006K1 - 2017K3)
04547: Sysselsatte midlertidig fraværende hele undersøkelsesuka, etter kjønn og årsak til fravær (1996 - 2016)
04545: Sysselsatte midlertidig fraværende hele undersøkelsesuka, etter kjønn og årsak til fravær (1996K1 - 2017K3)
04539: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2002) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (avslutta serie) (1996 - 2007)
04538: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2002) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (avslutta serie) (1996K1 - 2007K4)
Sysselsatte foreldres arbeidstid
11620: Sysselsatte foreldre, etter avtalt/vanlig og faktiske arbeidstid per uke, antall barn og alder på yngste barn. 4. kvartal (2006K4 - 2016K4)
11630: Sysselsatte foreldre, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og alder på yngste barn. 4. kvartal (2006K4 - 2016K4)
11631: Sysselsatte foreldre, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og etter antall barn. 4. kvartal (2006K4 - 2016K4)
11632: Sysselsatte foreldre, etter faktisk arbeidstid per uke og alder på yngste barn. 4. kvartal (2006K4 - 2016K4)
11633: Sysselsatte foreldre, etter faktisk arbeidstid per uke og antall barn. 4. kvartal (2006K4 - 2016K4)
Arbeidsledige
08517: Arbeidsledige, etter kjønn og alder (1972 - 2016)
08518: Arbeidsledige, etter kjønn og alder (1972K1 - 2017K3)
04553: Arbeidsledige, etter kjønn og søkingens varighet (1 000 personer) (1996 - 2016)
04552: Arbeidsledige, etter kjønn og søkingens varighet (1 000 personer) (1996K1 - 2017K3)
04551: Arbeidsledige, etter kjønn og hovedsakelig virksomhet (1 000 personer) (1989 - 2016)
04549: Arbeidsledige, etter kjønn og hovedsakelig virksomhet (1 000 personer) (1989K1 - 2017K3)
11155: Arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (2006 - 2016)
11156: Arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (2006K1 - 2017K3)
Personer utenfor arbeidsstyrken
08470: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter kjønn, søkeaktivitet og ønske om arbeid (per 1 000 personer) (2006 - 2016)
08482: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter kjønn, søkeaktivitet og ønske om arbeid (per 1 000 personer) (2006K1 - 2017K3)
Ungdom ikke i arbeid eller utdanning
09858: Personer i alderen 15-29 år som verken er sysselsatt eller under utdanning, etter alder og kjønn (2006 - 2016)
Strømmer mellom arbeidsstyrkestatuser
11433: Strømmer mellom arbeidsstyrkestatuser, etter kjønn (2006K2 - 2017K3)
Midlertidig ansatte
05612: Midlertidig ansatte, etter kjønn og alder (1996 - 2016)
05611: Midlertidig ansatte, etter kjønn og alder (1996K1 - 2017K3)
07204: Midlertidig ansatte, etter næring (SN2007) (2008 - 2016)
07205: Midlertidig ansatte, etter næring (SN2007) (2008K1 - 2017K3)
08476: Midlertidig ansatte, etter kjønn og ansettelsestype (1996 - 2016)
08477: Midlertidig ansatte, etter kjønn og ansettelsestype (1996K1 - 2017K3)
05384: Midlertidig ansatte, etter næring (SN2002) (avslutta serie) (1996 - 2007)
05385: Midlertidig ansatte, etter næring (SN2002) (avslutta serie) (1996K1 - 2007K4)
11186: Midlertidig ansatte, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (2006 - 2016)
11187: Midlertidig ansatte, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (2006K1 - 2017K3)
Undersysselsatte
08410: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer) (2006 - 2016)
08412: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer) (2006K1 - 2017K3)
04555: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) (1996 - 2016)
04554: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) (1996K1 - 2017K3)
11188: Sysselsatte i alt, deltidssysselsatte og undersysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer) (2008 - 2016)
Overtid
11424: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter kjønn og alder. Årsgjennomsnitt (2007 - 2016)
11429: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter næring (SN2007). Årsgjennomsnitt (2008 - 2016)
11517: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter utvalgte næringer (SN2007) (2008K1 - 2017K3)
11430: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter kjønn og utdanningsnivå. Årsgjennomsnitt (2007 - 2016)
11431: Ukeverk (a 37,5 timer) overtid blant heltidsansatte, etter kompensasjonsmåte og utvalgte næringer (SN2007). Årsgjennomsnitt (1 000 ukeverk) (2008 - 2016)
11432: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk (a 37,5 timer), etter yrke. Årsgjennomsnitt (2011 - 2016)
05609: Heltidsansatte med overtid, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) (2001K2 - 2005K2)
05610: Heltidsansatte med overtid, etter næring (SN2002) (prosent) (avslutta serie) (2001K2 - 2005K2)
05705: Ukeverk (a 37,5 timer) overtid blant heltidsansatte, etter kjønn, utvalgte næringer (SN2002) og kompensasjonsmåte (1 000 ukeverk) (avslutta serie) (2001K2 - 2005K2)
Yrker
09788: Sysselsatte, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt (2011 - 2016)
09789: Sysselsatte, etter næring (SN2007) og yrke. Årsgjennomsnitt (1 000 personer) (2011 - 2016)
09790: Sysselsatte, etter kjønn, yrke og avtalt/vanlig arbeidstid. Årsgjennomsnitt (2011 - 2016)
09791: Sysselsatte, etter kjønn, yrke og sektor. Årsgjennomsnitt (1 000 personer) (2011 - 2016)
09792: Sysselsatte, etter kjønn og yrker med minst 5000 sysselsatte (4-siffernivå) . Årsgjennomsnitt (1 000 personer) (2011 - 2016)
09793: Sysselsatte, etter kjønn, alder og yrke (2-siffernivå). Årsgjennomsnitt (1 000 personer) (2011 - 2016)
09794: Sysselsatte, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt (F) (2011 - 2016)
05252: Sysselsatte, etter kjønn og yrke (AKU) (avslutta serie) (2000 - 2010)
Arbeidstidsordninger
09731: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og alder (2001 - 2016)
09733: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og ansettelsesforhold (2001 - 2016)
09734: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og næring (SN 2007) (2008 - 2016)
09730: Ansatte som jobber utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkt utenom ordinær dagtid, regularitet, kjønn og alder (2001 - 2016)
09883: Ansatte som jobber utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkt utenom ordinær dagtid, regularitet, kjønn og næring (SN 2007) (2008 - 2016)
09732: Ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidsordning, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, kjønn og avtalt arbeidstid (2001 - 2016)
09873: Ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidsordning, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, kjønn og alder (2001 - 2016)
09882: Ansatte i hovedarbeidsforhold og eventuelt i biarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og alder (2001 - 2016)
Kursdeltakelse
07673: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn, alder og utdanning (2008K1 - 2017K3)
07674: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn, alder og utdanning (2008 - 2016)
07675: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn og næring (SN2007) (2008K1 - 2017K3)
07676: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn og næring (SN2007) (2008 - 2016)
06619: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og heltid/deltid (2003K1 - 2017K3)
06618: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og heltid/deltid (2003 - 2016)
07679: Personer i arbeidsstyrken som har deltatt på kurs, etter formål, arbeidsstyrkestatus og utdanning (2008 - 2016)
07678: Personer i arbeidsstyrken som har deltatt på kurs, etter formål, arbeidsstyrkestatus og utdanning (2008K1 - 2017K3)
05749: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn, alder og utdanning (avslutta serie) (2003 - 2008)
05750: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie) (2003 - 2008)
06616: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og yrke (avslutta serie) (2003 - 2009)
06617: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og yrke (avslutta serie) (2003K1 - 2010K4)
06620: Personer i arbeidsstyrken som har deltatt på kurs, etter formål, arbeidsstyrkestatus og utdanning (avslutta serie) (2003 - 2008)
06621: Personer i arbeidsstyrken som har deltatt på kurs, etter formål, arbeidsstyrkestatus og utdanning (avslutta serie) (2003K1 - 2009K3)
Arbeidstid og utførte ukeverk
07855: Utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid per uke, etter kjønn og næring (SN2007) (2008 - 2016)
07856: Utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid per uke, etter kjønn og næring (SN2007) (2008K1 - 2017K3)
07254: Faktisk arbeidstid for sysselsatte, etter næring (SN2002) i hovedarbeidsforholdet (AKU) (avslutta serie) (1988K2 - 2007K4)
07327: Faktisk arbeidstid for sysselsatte, etter næring (SN2002) i hovedarbeidsforholdet (AKU) (avslutta serie) (1989 - 2007)
Lærevilkårsmonitoren
09680: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn, alder og arbeidsstyrkestatus (2008 - 2017)
09684: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn og næring (SN2007) (2008 - 2017)
09713: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn og yrke (2011 - 2017)
09688: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn, utdanningsnivå og arbeidsstyrkestatus (2008 - 2017)
Innvandrere
10586: Ansatte i hovedarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og landbakgrunn (prosent) (2012 - 2016)
10591: Midlertidig ansatte (AKU), etter landbakgrunn og kjønn (prosent) (2012 - 2016)
10589: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter alder, hovedsakelig virksomhet og landbakgrunn (prosent) (2012 - 2016)
10590: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter landbakgrunn, ønske om arbeid og kjønn (prosent av personer utenfor arbeidsstyrken i hver gruppe) (2012 - 2016)
10587: Arbeidsledige (AKU) og undersysselsatte, etter landbakgrunn og kjønn (prosent) (2012 - 2016)
10588: Faktisk arbeidstid, etter kjønn, alder og landbakgrunn (timer per uke) (2012 - 2016)
Kvalitetsindikatorer
09938: Standardfeil og variasjonskoeffisienter til nivåtall over sysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og bosted (2007 - 2016)
09937: Standardfeil og variasjonskoeffisienter til nivå- og endringstall over sysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og bosted (2006K1 - 2017K3)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken